Toprak ve Su Kaynakları

GENEL BİLGİLER

 

BÖLGE

KONYA

NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

Yüzölçümü  (km²) 

63 880

39 559

7 400

7 997

8 924

Rakım  (m) 

-

1 016

1208

980

1 025

Yıllık ortalama yağış (mm)

398,4

397,9

356,7

336,6

449,6

Ortalama akış verimi (l/s/km²) 

3,1

2,5

3,3

1,6

6,8

Ortalama akış/yağış oranı

0,24

0,20

0,29

0,15

0,47

 

SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ

BÖLGE

KONYA

NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

Yerüstüsuyu (hm3/yıl) 

5 949

2 939

764

432

1 814

Yeraltısuyu (hm3/yıl) 

2 404

1 508

394

258

244

Toplam Su Potansiyeli

8 353

4 447

1 158

690

2 058

  

SULAMA YÜZEYLERİ 

BÖLGE

KONYA

NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

Doğal göl yüzeyleri

218 119

167 640

 

46 878

3 601

Baraj rezervuar yüzeyleri

8 006

2 830

156

4 100

920

Seddelemeli rez. yüzeyleri

6 797

6 797

 

 

 

Gölet rezervuarı yüzeyleri

927

774

75

68

10

Akarsu yüzeyleri

233

71

23

36

103

Toplam Su Yüzeyleri

234 082

178 112

254

51 082

4 634

  

AKARSU HAVZALARI

HAVZA NO

HAVZANIN ADI

12

Sakarya Havzası

15

Kızılırmak havzası

16

Konya kapalı havzası

17

Doğu Akdeniz havzası (Yukarı Göksu)

18

Seyhan  havzası

 

SULANABİLEN ARAZİ

(ha)

(%)

 Ön İnceleme ve/veya Master Planı Tamamlanan

-

-

 Planlaması Tamamlanan

234 961

47,5

 Kesin Projesi Tamamlanan

-

-

 İnşa Halinde Olan

30 684

6,2

 Yatırım Programlarında Olan

3 384

0,7

 İşletmede Olan

225 482

45,6

 BÖLGE TOPLAMI

494 511

 

 Kooperatif Sulamaları ( YAS )

207 783

56,4

 İl Özel İdaresi Sulamaları

65 829

17,9

 Halk Sulamaları

94 508

25,7

 DİĞER SULAMALAR TOPLAMI

368 120

 

 BÖLGE GENEL SULAMALAR TOPLAMI

862 631

 

 

HİDROLİK POTANSİYEL  

 HİDROELEKTRİK ENERJİ

MW

GWh/yıl

 İşletmede

219,44

743,05

 İnşa Halinde

461,82

1 542,86

 Yatırım Programında

-

-

 Planlama  Aşamasında

168,25

508,90

 Su Kullanımı Anlaşması Yapılan

76,78

203,91

 BÖLGE HİDROELEKTRİK ENERJİ TOPLAMI

926,29

2 998,72

 

ENERJİ PROJELERİ 

PROJENİN ADI

KURULU GÜÇ

MW

ENERJİ ÜRETİMİ

GWh/yıl

PROJE AŞAMASI

 Yerköprü HES

10,56

65,00

İşletme

 İvriz HES

1,10

4,00

İşletme

 Dere HES

0,40

2,00

İşletme

 Bozkır

0,08

0,40

İşletme

 Gezende Barajı ve HES

159,30

528,00

İşletme

 Ermenek HES

1,40

1,00

İşletme

 Çamardı HES

0,10

1,00

İşletme

 Damlapınar HES

17,10

60,36

İşletme

 Kepezkaya HES

29,40

81,29

İşletme

 Ermenek Barajı ve HES

306,50

1 047,80

İnşa halinde

 Günder HES

28,22

73,57

İnşa halinde

 Balkusan HES

38,00

120,50

İnşa halinde

 Daran-1 HES

36,53

121,30

İnşa halinde

 Daran-2 HES

18,03

67,79

İnşa halinde

 Bucakışla HES

34,54

111,90

İnşa halinde

 Mavi HES

25,00

82,50

Planlama

 Bozkır HES

15,00

35,30

Planlama

 Dineksaray HES

10,60

29,70

Planlama

 Akça HES

1,91

8,47

Planlama

 Üçpınar HES

4,21

12,78

Planlama

Taşkent HES

      5,00

     17,00

Planlama

Alata HES

      2,04

       4,13

Planlama

 Yalman HES

1,09

5,20

Planlama

 Ketir HES

29,29

71,67

Planlama

 Efsun HES

8,78

29,31

Planlama

 İncekaya HES

23,26

89,46

Planlama

 Ballık HES

23,70

91,67

Planlama

 Güneyyaka

6,63

14,01

Su Kullanım Anlaşması Yap.

 Yalman II HES

2,90

16,35

Su Kullanım Anlaşması Yap.

 Zeyve HES

3,72

14,18

Su Kullanım Anlaşması Yap.

 Gökdere HES

30,53

86,27

Su Kullanım Anlaşması Yap.

 Yalnızardıç HES

33,00

73,14

Su Kullanım Anlaşması Yap.

 TOPLAM

926,29

2 998,72