Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

Yurdumuzun  su ve  toprak kaynaklarını geliştirmekle  yükümlü  bulunan  Genel  Müdürlüğümüzün 26 bölgesinden  birisini  teşkil  eden Bölgemizin görev alanı 63 757  km²’dir.

 

Bölgemiz, Akşehir ve Tuzlukçu ilçeleri hariç olmak üzere; 

  • Konya (39436 km²)
  • Niğde (7400 km²)
  • Aksaray (7997 km²)
  • Karaman (8924 km²) illerini kapsamaktadır.

Bölge  Müdürlüğümüz  anılan  bu  sınırlar içerisinde su  ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde, ön inceleme aşamasından  uygulama ve  işletme  aşamalarına kadar bütün hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.Tarihçe  

Bölgemiz   01.03.1954   tarihinde   kurulmuş olmakla birlikte DSİ Genel Müdürlüğünün nüvesini teşkil eden Konya - Çumra Sulama İdaresi İşletme Müdürlüğünün Konya ili Çumra ilçesinde yer alması nedeniyle tarihçesi eski yıllara dayanmaktadır.

 

Kurulduğu   yıllarda   Konya,   Niğde, Antalya, Afyon,  Isparta  ve  Burdur  illeri  hudutları  dahilinde  faaliyet göstermekte  iken  1960 yılında  Antalya  13.  ve  1968  yılında da  Isparta  18.  bölgelerinin kurulması üzerine Konya ve Niğde illeri dışındaki diğer iller bu bölgelere bağlanmıştır.         

1989  yılında  Aksaray  ve  Karaman  ilçelerinin  il olmaları  münasebetiyle, Bölgemiz faaliyet alanı içerisindeki il sayısı,  Konya,  Niğde,  Aksaray ve Karaman illeri olmak üzere  dörde çıkmıştır.