DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI KONYA KARAMAN AKSARAY NİĞDE İLLERİNE 77 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINDA SINAVLARA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

23.06.2023 / Gösterim Sayısı : 5058 / Arşiv

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü 2023 yılı KONYA KARAMAN AKSARAY NİĞDE İLLERİNE 77 sürekli işçi alımında YAZILI SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAVLARA girmeye hak kazanan adaylara ait liste ekte yayınlanmıştır.

Sınav tarihleri, yerleri ve sınavlarda dikkat edilecek hususlar ekte bildirilmiştir.

 

BU DUYURU TEBLİGAT MAHİYETİNDE OLUP ADAYLARA AYRICA BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.