DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI KONYA KARAMAN AKSARAY NİĞDE İLLERİNE 77 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SONUÇLARI VE YEDEK ADAYLARDAN EVRAK İSTEME DUYURUSU

19.06.2023 / Gösterim Sayısı : 2569 / Arşiv

Noter Kura Sonucu asil ve yedek olarak değerlendirmeye hak kazananlara ait liste daha önce Bölge Müdürlüğümüz Web Sayfasında yayınlanmış olup Noter Kurasında ASİL ve ÖNCELİKLİ olarak belirlenen adaylardan evrak alma süresi tamamlanmıştır.

Her bir işçi pozisyonu için ayrı ayrı adaylardan istenilen belgeler ile dilekçe örneği ve gerekli formlar ekte yer almaktadır.

Noter Kurasında YEDEK olarak belirlenen adayların ekteki istenilen belgeleri, 19.06.2023-22.06.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar DSİ KONYA 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ADRES:          DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü

                        Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:3

Anıt Alanı Meram/KONYA

 

BU DUYURU TEBLİGAT MAHİYETİNDE OLUP ADAYLARA AYRICA BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.


Not: Yapılan sınavlar sonucunda kazandığı netleşen adaylardan aşağıdaki belgeler ayrıca istenecektir.

1-    Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

2-    Kamu Kurumuna ilk defa atanacaklar için başvuru formu

3-    Güvenlik Soruşturması Formu

4-    Sağlık Kurulu Raporu  (“Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin” tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak)

5-    Psikoteknik Raporu ( Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu.)