Menüler

GENEL BİLGİLER

 

BÖLGE

KONYA NİĞDE AKSARAY KARAMAN
Yüzölçümü  (km²)  63 880 39 559 7 400 7 997 8 924
Rakım  (m)  - 1 016 1208 980 1 025
Yıllık ortalama yağış (mm) 398,4 397,9 356,7 336,6 449,6
Ortalama akış verimi (l/s/km²)  3,1 2,5 3,3 1,6 6,8
Ortalama akış/yağış oranı 0,24 0,20 0,29 0,15 0,47

 

SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ


BÖLGE

KONYA
NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

Yerüstüsuyu (hm3/yıl)  5 949 2 939 764 432 1 814
Yeraltısuyu (hm3/yıl)  2 404 1 508 394 258 244
Toplam Su Potansiyeli 8 353 4 447 1 158 690 2 058

  

SULAMA YÜZEYLERİ 


BÖLGE

KONYA
NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

Doğal göl yüzeyleri 218 119 167 640   46 878 3 601
Baraj rezervuar yüzeyleri 8 006 2 830 156 4 100 920
Seddelemeli rez. yüzeyleri 6 797 6 797      
Gölet rezervuarı yüzeyleri 927 774 75 68 10
Akarsu yüzeyleri 233 71 23 36 103
Toplam Su Yüzeyleri 234 082 178 112 254 51 082 4 634

  

AKARSU HAVZALARI

HAVZA NO HAVZANIN ADI
12 Sakarya Havzası
15 Kızılırmak havzası
16 Konya kapalı havzası
17 Doğu Akdeniz havzası (Yukarı Göksu)
18 Seyhan  havzası

 

SULANABİLEN ARAZİ


(ha)

(%)

 Ön İnceleme ve/veya Master Planı Tamamlanan

-

-

 Planlaması Tamamlanan 234 961 47,5
 Kesin Projesi Tamamlanan - -
 İnşa Halinde Olan 30 684 6,2
 Yatırım Programlarında Olan 3 384 0,7
 İşletmede Olan 225 482 45,6
 BÖLGE TOPLAMI 494 511  
 Kooperatif Sulamaları ( YAS ) 207 783 56,4
 İl Özel İdaresi Sulamaları 65 829 17,9
 Halk Sulamaları 94 508 25,7
 DİĞER SULAMALAR TOPLAMI 368 120  
 BÖLGE GENEL SULAMALAR TOPLAMI 862 631  

 

HİDROLİK POTANSİYEL  

 HİDROELEKTRİK ENERJİ

MW

GWh/yıl

 İşletmede 219,44 743,05
 İnşa Halinde 461,82 1 542,86
 Yatırım Programında - -
 Planlama  Aşamasında 168,25 508,90
 Su Kullanımı Anlaşması Yapılan 76,78 203,91
 BÖLGE HİDROELEKTRİK ENERJİ TOPLAMI 926,29 2 998,72

 

ENERJİ PROJELERİ 

PROJENİN ADI

KURULU GÜÇ

MW

ENERJİ ÜRETİMİ

GWh/yıl

PROJE AŞAMASI
 Yerköprü HES

10,56

65,00

İşletme
 İvriz HES

1,10

4,00

İşletme
 Dere HES

0,40

2,00

İşletme
 Bozkır

0,08

0,40

İşletme
 Gezende Barajı ve HES

159,30

528,00

İşletme
 Ermenek HES

1,40

1,00

İşletme
 Çamardı HES

0,10

1,00

İşletme
 Damlapınar HES

17,10

60,36

İşletme
 Kepezkaya HES

29,40

81,29

İşletme
 Ermenek Barajı ve HES

306,50

1 047,80

İnşa halinde
 Günder HES

28,22

73,57

İnşa halinde
 Balkusan HES

38,00

120,50

İnşa halinde
 Daran-1 HES

36,53

121,30

İnşa halinde

 Daran-2 HES

18,03

67,79

İnşa halinde
 Bucakışla HES

34,54

111,90

İnşa halinde
 Mavi HES

25,00

82,50

Planlama
 Bozkır HES

15,00

35,30

Planlama
 Dineksaray HES

10,60

29,70

Planlama

 Akça HES

1,91

8,47

Planlama

 Üçpınar HES

4,21

12,78

Planlama

Taşkent HES       5,00      17,00 Planlama
Alata HES       2,04        4,13 Planlama
 Yalman HES

1,09

5,20

Planlama

 Ketir HES

29,29

71,67

Planlama

 Efsun HES

8,78

29,31

Planlama

 İncekaya HES

23,26

89,46

Planlama

 Ballık HES

23,70

91,67

Planlama

 Güneyyaka

6,63

14,01

Su Kullanım Anlaşması Yap.
 Yalman II HES

2,90

16,35

Su Kullanım Anlaşması Yap.
 Zeyve HES

3,72

14,18

Su Kullanım Anlaşması Yap.
 Gökdere HES

30,53

86,27

Su Kullanım Anlaşması Yap.
 Yalnızardıç HES

33,00

73,14

Su Kullanım Anlaşması Yap.
 TOPLAM

926,29

2 998,72