Menüler

27.12.2019 Tarihi itibariyle 1031 kadrolu personelimiz mevcuttur. 

 

 Mühendis ve Mimar 264
 Tekniker ve Teknisyen 39
 Genel İdari Hizmetler 75
 Sağlık Hizmetler 3           
 Avukat 5
 Yardımcı Hizmetler 11
 Daimi İşçi 244
 696 KHK İşci 390
TOPLAM 1031

 

 TEKNİK PERSONEL DURUMU

İnşaat Mühendisi 64
Makine Mühendisi 30
Elektrik Mühendisi 6
Elektronik Mühendisi  2
Maden Mühendisi 4
Meteoroloji Mühendisi 5
Kimya Mühendisi 5
Harita Mühendisi 24
Ziraat Mühendisi 52
Jeoloji Mühendisi 44
Jeofizik Mühendisi 9
Jeomorfolog 1
Çevre Mühendisi 7
Fizik Mühendisi 2
Mimar 2
Bilgisayar Mühendisi 4         
TOPLAM 264