Menüler

01.04.2015 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 851 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 284'si teknik hizmetler ve 78'i GİH ile 2 Sağlık, 2 avukat, 6 adet 4C, 466 daimi işçi ve 6 adet rasatçı part-time olmak üzere genel toplam 857 personel mevcuttur.

 

 Mühendis ve Mimar 237
 Tekniker ve Teknisyen 47
 Genel İdari Hizmetler 78
 Sağlık Hizmetler  2
 Avukat  2
 Yardımcı Hizmetler 13
 657 4/C Geçici Personel  6
 Daimi İşçi 466
 Geçici (Rasatçı)  6
TOPLAM 857

 

 TEKNİK PERSONEL DURUMU

İnşaat Mühendisi 66
Makine Mühendisi 26
Elektrik Mühendisi 12
Maden Mühendisi 1
Meteoroloji Mühendisi 4
Kimya Mühendisi 6
Harita Mühendisi 22
Ziraat Mühendisi 25
Jeoloji Mühendisi 48
Jeofizik Mühendisi 14
Jeomorfolog 1
Çevre Mühendisi 3
Fizik Mühendisi 2
Mimar Mühendisi 4
Bilgisayar Mühendisi  3
TOPLAM 237