Menüler

İçme Suyu Tesisleri
Sıra No İli İçme Suyu İnşaata Başlandığı Yıl
1 Konya Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisleri 2013
2 Konya Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı 2013
3 Niğde Ulukışla İçmesuyu Tesisleri 2018
4 Aksaray Aksaray İçmesuyu 1. Kısım İsale Hattı 2016
5 Aksaray Aksaray İçmesuyu 2. Kısım İsale Hattı 2018
6 Aksaray Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi 2017
7 Karaman İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi 2013
8 Karaman İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı 2012