Menüler

2019 yılı Konya Kapalı Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

17.12.2019

Konya Kapalı Havzası Yönetim Heyetinin 2019 yılı Toplantısı, Konya Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Özkan Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcımız Mustafa Balta ile Kurul Üyesi Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin katılımıyla 13.12.2019 tarihinde Konya Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Özkan ve Bölge Müdür Yardımcımız Mustafa Balta’nın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Burhan Fuat Çankaya tarafından “Konya Nehir Havza Yönetim Planı Tedbir Programı” başlıklı sunum yapıldı.

Konya Kapalı Havzasında Su Yönetiminin çok yönlü değerlendirildiği toplantıda kurul üyeleri tarafından Havza Yönetimi Merkez Kuruluna bildirilmek üzere kararlar alındı.

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereğince Sekretarya faaliyetlerini DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün üstlendiği heyet, yılın ikinci altı ayında en az bir defa toplanmaktadır.