Menüler

Ereğli-İvriz Sol Sahil Arazi Edinimi Uygulamaları İçin Danışmanlık Seçimi İhale Kararı Duyurusu

09.07.2019
Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılan “Ereğli-İvriz Sol Sahil Arazi Edinimi Uygulamaları İçin Danışmanlık Seçimi” başlıklı ihale sonuçlandırmıştır.

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılan “Ereğli-İvriz Sol Sahil Arazi Edinimi Uygulamaları İçin Danışmanlık Seçimi” başlıklı ihale sonuçlandırmıştır.

 

SÖZLEŞME SONUÇ İLANI

(Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim Yöntemi)

 

Projenin Adı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi

Proje No: P158418

İşin Adı: Ereğli-İvriz Sol Sahil Arazi Edinimi Uygulamaları İçin Danışmanlık Seçimi (Ref No:TIMP-DAN-01)

Sözleşmenin Kapsamı:

1.      Kamulaştırma Planları (yaklaşık 365 km), Arazi Tespit Çalışmaları (yaklaşık 500 parsel) ve Arazi Piyasası Araştırması yapılması ve raporlanması,

2.      Arazi Edinimi Planlarının Hazırlanması (yaklaşık 4000 parsellik bir saha) ve raporlanması,

3.      Arazi Edinim Planların Uygulanmasına Yönelik İzleme Çalışmalarının Başlatılması ve İki İzleme Raporunun Hazırlanması.

Süre: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 720 (yediyüzyirmi) takvim günü.

Sözleşme İmza Tarihi: 3 Temmuz 2019

Sözleşme İmzalanan Danışmanın Adı: HAPA Müh.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. + SRM Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi

Sözleşme Bedeli: 800.000,00 TL (KDV hariç)