Menüler

Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli’nde %66 seviyesine gelindi.

02.04.2015
Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında bulunan Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli’nin ihalesi 17.04.2012 tarihinde yapılmış, 30.07.2012 tarihinde de yüklenici firmaya iş yeri teslimi yapılarak inşaat süreci başlamıştır. Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaatı 2014 yılı sonu itibarıyla %66 fiziki ve parasal gerçekleşme oranına ulaşmış olup, 2016 yılı sonu itibarıyla işin bitirilmesi planlanmaktadır.

Çumra Ovası Sulaması ile başlayan ve bir kısmının işletmede, diğer kısımlarının da farklı aşamalarda olduğu projeler demeti Konya Ovası Projesi (KOP)’nin en önemli ve en büyük ayağı Konya-Çumra Projesi’dir. 3 merhaleden oluşan Konya-Çumra Projesi’nin en büyük ve en önemli kısmını da Konya-Çumra III. Merhale Projesi teşkil etmektedir.

Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında bulunan Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli’nin ihalesi 17.04.2012 tarihinde yapılmış, 30.07.2012 tarihinde de yüklenici firmaya iş yeri teslimi yapılarak inşaat süreci başlamıştır. Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaatı 2014 yılı sonu itibarıyla %66 fiziki ve parasal gerçekleşme oranına ulaşmış olup, 2016 yılı sonu itibarıyla işin bitirilmesi planlanmaktadır.

Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli’nin amacı, Afşar Hadimi Barajı’nda toplanan suların ve buna ilaveten Taşkent, Hadim, Kongul ve Kurudere Regülatörlerinden gelen suların Tünel vasıtasıyla yapımı tamamlanan Bağbaşı Baraj rezervuarına aktarılması ve buradan da Mavi Tünel vasıtası ile Konya-Çumra ovasına iletilmesidir.  

         

Konya-Çumra III. Merhale Projesi ile; Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan sularının yıllık 414 hm3’ü Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na aktarılacaktır. Bu su ile hem Konya Ovası’nın yeraltı suyu hem de nihai sulama alanı olan 223,410 ha tarım alanının sulama suyu desteklenecektir. Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 hm³/yıl su tahsisi yapılmıştır.

 

Afşar Bağbaşı Hadimi Tünelinin Karakteristikleri;

İletim  Sistemi                                  : 5.535 m Duvarlı kanal + 555 m Çelik Sifon + 18.140 m trapez segman kaplamalı TAM tüneli

Toplam Boy                                       : 24,230.00 m

Başlangıç su kotu                            : 1,201.85 m

İletim sistemi sonu su kotu             : 1,188.62 m

Duvarlı kanal kapasitesi                 : 10.00 m³/s

Çelik sifon boru çapı                       : 2.30 m

TAM tüneli iç çapı                            : 4.40 m