Menüler

Hotamış Depolaması inşaatında %90 seviyesine ulaşıldı.

02.04.2015
Hotamış Depolaması Projesi, Konya-Çumra III. Merhale Projesi içerisinde yer alan projelerden biri olup, uygulama alanı Çumra ilçe merkezinin 10 km güney doğusunda eski adı ile "Hotamış Sazlığı" üzerindedir. Proje, Konya Kapalı Havzası ile Akdeniz Bölgesi’ndeki Göksu Havzası’nın yukarı kesimlerini içine almaktadır. Proje sahasının başlıca su kaynakları Göksu Havzası suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen drenaj sularıdır. Hotamış Depolaması’nda toplanacak bu kaynaklar sulamaya uygun olarak regüle edilecektir

Hotamış Depolaması Projesi, Konya-Çumra III. Merhale Projesi içerisinde yer alan projelerden biri olup, uygulama alanı Çumra ilçe merkezinin 10 km güney doğusunda eski adı ile "Hotamış Sazlığı" üzerindedir. Proje, Konya Kapalı Havzası ile Akdeniz Bölgesi’ndeki Göksu Havzası’nın yukarı kesimlerini içine almaktadır. Proje sahasının başlıca su kaynakları Göksu Havzası suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen drenaj sularıdır. Hotamış Depolaması’nda toplanacak bu kaynaklar sulamaya uygun olarak regüle edilecektir. Proje sahası drenaj alanı, Konya Kapalı Havzası ve Beyşehir’de 16,400 km2, Göksu Havzası’nda 1,106 km2 olmak üzere toplam 17,506 km2’dir. Maksimum göl yüzey alanı ise 55.2 km2’dir. Diğer taraftan Tuz Gölü de dolaylı olarak proje sahası içerisinde yer almaktadır.

14 Kasım 2011 tarihinde inşasına başlanan depolamanın sözleşmesine göre yapım süresi 1,460 takvim günü olup, iş 13 Kasım 2015’te tamamlanacaktır. Gövde dolgusu tamamlanan, elektromekanik işleri ve rölekasyon yolarının inşası devam eden projede 2014 yılı sonu itibarıyla %90 gerçekleşme sağlanmıştır. Hotamış Depolaması’nın maksimum depolama hacmi 580 hm3 olacaktır. Yıllık ortalama akım ise 359.67 hm3 olarak planlanmıştır. Göçmen kuşların geçiş güzergahında olan "Hotamış Gölü" içerisinde yapımı tamamlanan 2 adet ada ile de doğal hayat desteklenecektir.

2015 yılı içinde P7 ve P8 pompa istasyonları elektromekanik işleri, malzeme ulaşım yolları ile rölekasyon yollarının inşaatı tamamlanacaktır. Proje yaklaşık 142 milyon 740 bin TL’ye mal olacaktır.

Hotamış Depolaması’ndan sağlanacak 359.67 hm3/yıl su  potansiyeli ile Çumra, Karapınar ovalarında halen yeraltı suyu ile yetersiz sulama yapılan veya hiç sulanamayan 75,000 ha arazi suya kavuşacaktır. Yöredeki tarımsal faaliyetlerin verimli olarak sürdürebilirliği için büyük öneme sahip olan bu yatırım ile aile gelirinde ciddi artış meydana gelecektir. Hotamış Depolaması’yla daimi bir sulak alan oluşturularak çevre ve doğal hayat için örnek bir proje ortaya konmuş olacaktır.