Menüler

Konya 7. Kısım İslik Mah. Krokili Yer Teslim Tutanağı

05.02.2020
Konya 7. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında Karapınar İlçesi İslik Mahallesinde yer teslim çalışmaları tamamlanmış olup hak sahiplerine planlanan yeni parselleri yer teslim tutanağı ile dağıtılmıştır. Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait krokili yer teslim tutanağı 27.01.2020 tarih ve 61805 sayılı yazımız ile İslik Mahalle Muhtarlığına gönderilmiştir.

  

Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait krokili yer teslim tutanağının muhtarlıktan alınması gerekmektedir.