Menüler

Konya 8. Kısım Yağlıbayat Mah. Krokili Yer Teslim Tutanağı

05.02.2020
Konya 8. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında Karatay İlçesi Yağlıbayat Mahallesinde yer teslim çalışmaları tamamlanmış olup hak sahiplerine planlanan yeni parselleri yer teslim tutanağı ile dağıtılmıştır. Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait krokili yer teslim tutanağı 03.02.2020 tarih ve 76057 sayılı yazımız ile Yağlıbayat Mahalle Muhtarlığına gönderilmiştir.

            Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait krokili yer teslim tutanağının muhtarlıktan alınması gerekmektedir.