Menüler

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

 CİNSİ

ADET

TUTAR (Milyon $)

 İş makinası  ile  yardımcı makinalar 95 7,75
 Sondaj makinası (temel+su sondaj) 11 1,20
 Taşıma vasıtası (ağır taşıt) 30 2,23
 Ulaşım aracı (hafif taşıt) 47 0,60
 Ataşman, ekipman ve araçlar (motorsuzlar) 244 2,64

 TOPLAM (makina, taşıt, araç, ekipman ve  ataşman)

427

14,42