Menüler

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

 CİNSİ

ADET

TUTAR (Milyon $)

 İş makinası  ile  yardımcı makinalar 66 9,37
 Sondaj makinası (temel+su sondaj) 11 1,20
 Taşıma vasıtası (ağır taşıt) 56 4,31
 Ulaşım aracı (hafif taşıt) 35 0,51
 Ataşman, ekipman ve araçlar (motorsuzlar) 171 1,67

 TOPLAM (makina, taşıt, araç, ekipman ve  ataşman)

339

17,06