Menüler
Görev Alanı
Yurdumuzun  su ve  toprak kaynaklarını geliştirmekle  yükümlü  bulunan  Genel  Müdürlüğümüzün 26 bölgesinden  birisini  teşkil  eden Bölgemizin görev alanı 63 757  km²’dir.
Tarihçe
Bölgemiz   01.03.1954   tarihinde   kurulmuş olmakla birlikte DSİ Genel Müdürlüğünün nüvesini teşkil eden Konya - Çumra Sulama İdaresi İşletme Müdürlüğünün Konya ili Çumra ilçesinde yer alması nedeniyle tarihçesi eski yıllara dayanmaktadır.  devamı...

Bölge Müdürlüğü